Schoolgids

Beste ouders   

In deze schoolgids vindt u een schat aan informatie over de Dr. Willem Dreesschool, een openbare basisschool in de wijk Presikhaaf. Naast praktische zaken als: het overblijven van kinderen tussen de middag, de samenstelling van het team, de groepsindeling, de schoolarts en de schooltijden, komen veel algemene zaken aan de orde, zoals de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar onderwijs. Ook zullen wij u de visie van de school voorleggen. Daarnaast is ook plaats ingeruimd voor regels waaraan u en wij ons moeten houden.
De gids geeft al met al een goede indruk van wat u van ons kunt verwachten, wij van u verwachten en wat wij voor uw kinderen kunnen betekenen.
Kortom een handig naslagwerk voor alle ouders die nu kinderen hebben op onze school, maar zeker ook voor al die ouders die nog op zoek zijn naar een goede school voor hun kinderen.

Deze schoolgids hebben wij gemaakt in samenwerking met ouders en het bestuur van onze school. De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids.
Als u suggesties hebt voor aanvullingen of verbeteringen, dan horen wij dat graag van u. Maar vooralsnog wensen wij u veel leesplezier toe.

Het team van de Dr. W. Dreesschool.

Klik hier voor de Schoolgids Dr. Willem Dreesschool 

Klik hier voor het School Ondersteuningsprofiel Dr. Willem Dreesschool