Unitonderwijs

De school is verdeeld in 3 units:

Unit 1 (groep 1, 2 en 3)
Unit 2 (groep 4 en 5)
Unit 3 (groep 6, 7 en 8)

In de basisgroep zitten kinderen uit de verschillende jaargroepen. De kinderen starten elke dag om 08.30 uur in hun basisgroep. Elke basisgroep wordt geleid door een vaste leerkracht. De leerkrachten van de basisgroep zijn verantwoordelijk voor het volgen van de ontwikkeling van het kind en het contact met ouders. Alle leerkrachten in een unit dragen zorg voor instructiemomenten.

Vanaf  09.00 uur krijgen de kinderen instructie in hun eigen jaargroep of werken zij aan de opdrachten die in hun weektaak staan. Dit geldt voor de vakken rekenen, taal en lezen. De groep die op dat moment geen instructie krijgt is dan zelfstandig aan het werk onder toezicht van een leerkracht of onderwijsassistent.  Rekenen, taal en lezen staan ’s ochtends centraal, in de middag wordt er gewerkt aan wereldoriëntatie en de sociale- en creatieve ontwikkeling. Er zijn verschillende werkplekken binnen de unit. De kinderen krijgen de instructie van de leerkrachten uit hun unit. We maken  gebruik van planningen en roosters. De kinderen ervaren een duidelijke structuur maar kunnen ook meer hun eigen leerroute plannen. Er wordt een beroep gedaan op zelfstandigheid, dat leren de kinderen al vanaf groep 1.