Ouderraad

De OR vertegenwoordigt de ouders van de leerlingen.
De OR heeft tot taak: bij de ouders belangstelling wekken voor de school; de ouders daadwerkelijk betrekken bij de activiteiten op school; het personeel van de school steunen bij de vervulling van zijn taak; als klankbord fungeren voor de ouders en de MR-ouderleden.