Veilig leren lezen
Voor groep 3 is een heel spannend schooljaar aangebroken; ze leren nu lezen en schrijven! In groep 3 werken wij voor lezen en taal met de methode Veilig leren lezen (kim-versie). Deze methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). Via de website wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun ontwikkeling stimuleren!

Materialen
Bij elke kern horen lees- en werkboekjes met een eigen kleur. Hierin kan je kind de nieuwe letters die hij geleerd heeft goed oefenen. Andere materialen waarmee de kinderen in groep 3 leren lezen zijn de boekjes van Veilig & vlot, de woordendoos, het klikklakboekje en computerprogramma's. Zoem, het bijtje, komt oa. voor in de computerprogramma’s.Differentiatie:
Alle kinderen zijn uniek en niemand leert op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. Veilig leren lezen houdt daar rekening mee. 

Kinderen in de maangroep
Vrijwel alle kinderen starten in de maangroep. Dit is de basis van Veilig leren lezen. De materialen zijn te herkennen aan een logo met een half maantje erin.

Kinderen met de steraanpak
Kinderen die wat moeizamer door de stof heen gaan krijgen extra instructie van de leerkracht en besteden dagelijks meer tijd aan oefenen. Zij werken daarbij wel met maanmaterialen zodat ook zij aan het eind van groep 3 de basisdoelen halen.

Kinderen in de zongroep
De zongroep is voor kinderen die aan het begin van groep 3 alle letters al kennen én correct en vlot drieletterwoorden lezen. De aanvullende materialen waar zij mee werken zijn te herkennen aan een logo met een zonnetje. 

Wat leert uw kind in...
- Kern start (week 1 en 2)
- Kern 1
- Kern 2
- Kern 3
- kern 4
- kern 5
- kern 6
- kern 7

 

Tips en informatie
http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders.htm heeft een rubriek speciaal voor ouders, met informatie over het taal- en leesonderwijs in groep 3. U vindt daar ook tips voor spelletjes en (voor)leesboeken.

Veel plezier alvast!