Thema kern 3: Hoe voel jij je?
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In kern 2 hebben de kinderen de b geleerd, in deze kern leren ze de d. Kinderen verwisselen de d soms met de b en daarvoor hebben we de kinderen een gebaar aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan.

De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.

Extra
Via onderstaande links kunt u samen met uw kind de filmpjes van de aangeleerde letters bekijken:
  letter d
  letter oe
  letter z
  letter ij
  letter h

Tips voor thuis:
Lezen voor het slapen gaan 
Uw kind kent steeds meer letters en de vlotte lezers zullen al vaak naar eigen leesboekjes gaan grijpen. Sommige kinderen hebben echter wat meer moeite met lezen en kunnen er niet toe komen om zelf te gaan lezen. Vaak helpt het als u zegt dat uw kind in bed nog een kwartiertje mag lezen. Alleen als het leest, mag de lamp nog een kwartier aan.

Blijven voorlezen 

Als u kind al zelf kan lezen, denkt u misschien dat voorlezen nu niet meer hoeft. Niets is minder waar: blijf voorlezen! In voorleesverhalen biedt u uw kind een enorme woordenschat en taalachtergrond. Juist die elementen zijn belangrijk in de verdere lees-/taalontwikkeling van uw kind.

En natuurlijk vindt uw kind het vooral gezellig om voorgelezen te worden. Het biedt een groter aanbod aan verhalen dan de eenvoudige tekstjes die het zelf kan lezen. En u stimuleert de nieuwsgierigheid naar het lezen in boeken.